Sportclub Mergelland ’03 1 — V.V. Schaesberg 5

Sportclub Mergelland ’03 1 — Zulise Reccom 2

Sportclub Mergelland ’03 1 — Koutenveld 3

Sportclub Mergelland ’03 1 — ZVV Born 1

Sportclub Mergelland ’03 1 — Fortuna’71/Kerkrade 1

Sportclub Mergelland ’03 1 — Spaubeek 1