Zittert ZVV 2 — FC Mergroate 1

Zittert ZVV 2 — ZVV Jabeek/Decorstuc 2

Zittert ZVV 2 — ZVV ‘t Flaterke 2

Zittert ZVV 2 — zvv Cosmos ’78 2

Zittert ZVV 2 — Neerbeek/Bandencentrum Geleen 2

Zittert ZVV 2 — De Kabouter 3

Zittert ZVV 2 — ZVV Jabeek/Decorstuc 2

Zittert ZVV 2 — FC Mergroate 2

Zittert ZVV 2 — De Hazendans/ODV 6

Zittert ZVV 2 — ZVV de Kilo 2